องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


พ่นหมอกควัน 65


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยวิธีการพ่นหมอกควัน ทั้ง 16 หมู่บ้าน

2024-03-20
2024-02-01
2023-11-22
2023-06-23
2023-05-12
2023-02-13
2022-11-18
2022-07-11
2022-07-03
2022-07-03