องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


ช่องทางชำระเงิน Scan QR – Code หรือ Scan Barcode เพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564


2024-07-12
2024-06-26
2024-05-23
2024-03-20
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-10
2023-11-22
2023-09-29
2023-09-25